Fikret Yüksel Foundation Veri Onam Sayfası/Consent& Release Page

FIRST Gizlilik politikasının Türkçesini buradan inceleyebilirsiniz. İçerik kullanıcılar için anlaşılır olması amacıyla tercime edilmiştir orijinal dökümana https://www.firstinspires.org/about/privacy-policy adresinden ulaşabilirsiniz.

KVKK – Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması *Kişisel Verilen Korunması Hakkında 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Fikret Yüksel Vakfı’olarak “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Bu çerçevede kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Fikret Yüksel Vakfı tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Kişisel Verileriniz Fikret Yüksel Vakfı’na ilişkin tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve çalışmalarımızı geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Vakfımıza başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen tüm şahıslar; · Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,· İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,· Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,· Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,· İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,· Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme, haklarına sahiptirler.Yukarıda sayılan bu talepleriniz için, internet sitemiz üzerinde bulunan İletişim Formunu (https://www.fikretyukselfoundation.org/bize-ulasin) doldurarak Vakfımıza iletebilirsiniz.

Fikret Yüksel Vakfı KVKK kuralları ve Rıza Onam Formu metnini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

GDPR – General Data Protection Regulation

We reserve the right to change this Privacy Policy at any time.

Within the scope of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 on the Protection of Personal Data (“Law”), which entered into force after being published in the Official Gazette on 07.04.2016, Fikret Yüksel Foundation has the title of “Data Controller” and we carry out the necessary compliance studies to fulfill the obligations required by this title. In this context, your personal data will be stored and processed by Fikret Yüksel Foundation in accordance with this Law, based on the consent you have provided. Your Personal Data may be used by us for the purposes of carrying out promotional and informative communications regarding the Fikret Yüksel Foundation, collecting and compiling statistical information and improving our work. Within this scope, you have the right to exercise the rights specified below at any time by applying to our Foundation as the Data Controller in accordance with Article 11 of the Law. Accordingly, individuals whose personal data is processed have the following rights: To learn whether their personal data has been processed or not, To request information if their personal data has been processed, To learn the purpose of the processing of personal data and whether this data is used in accordance with its purpose, To know the third parties to whom their personal data is transferred, To request the correction of any inaccuracies in personal data and, if the data has been transferred, to request that the correction be notified to the third parties to whom the data has been transferred, To request the erasure, destruction, or anonymization of personal data in case the reasons for processing no longer exist and, if the data has been transferred, to request that this request be communicated to the third parties to whom the data has been transferred, To object to any result that is to your detriment as a result of the analysis of the processed data, To claim compensation if damage is incurred due to the processing of data in violation of the Law. For all of the above requests, you can fill out the Contact Form on our website (https://www.fikretyukselfoundation.org/bize-ulasin) and submit it to our Foundation. I have read the above explanation, and I agree to the use of my information shared with Fikret Yüksel Foundation for the specified purposes.


Rıza ve Onam Formu / Consent and Release Form

Fikret Yüksel Vakfı Türkiye Temsilciliği etkinlik ve çalışmalarında yer alan katılımcılar aşağıdaki sözleşme şartlarını peşinen kabul etmiş olur. Bu Onay-Rıza-KVKK Formunun PDF formatında imzalanabilir şekline buradan ulaşabilirsiniz.

The participants in the activities and work of the Fikret Yüksel Foundation Turkey Representation accept the following contract terms in advance. You can access the PDF format of this Consent-Consent-GDPR Form here.