Hakkımızda

Fikret Yüksel Vakfı 1998’de Fikret Yüksel tarafından kurulmuştur.Darüşşafaka (Maddi olanakları sınırlı olan ve ebeveynlerinden en az birini kaybetmiş olan çocukları eğitmeyi amaçlayan bir kurum) mezunu olan Fikret Yüksel eğitim hayatına önce İTÜ, sonrasında MIT (Massachusetts Institute of Technology) ve Harvard’da devam etti. İnşaat mühendisliği, yapı mühendisliği ve maden mühendisliği alanlarında okudu ve çalıştı.

Türkiye’de ve Amerika’da bir çok mühendislik projesinde yer aldı ve Alaska Boru Hattı’nın tasarımında önemli görevlerde bulundu. Hayatının ilerleyen yıllarında mühendislikten emekli oldu ve kızı Susan Burchard’la konut renovasyonu ve ticareti işine girdi. Beraber Seattle’da ve çevresinde konut sahibi olan ve işleten Yüksel Inc’i kurdular ve büyüttüler. Yüksel ölümünün ardından şirketin, Darüşşafaka öğrencileri öncelikli olmak üzere Türk öğrencilere destek veren bir vakfın kurulmasını istediğini vasiyet etti.

Bugün vakfın başında Susan Burchard ve eşi Gary Burchard var. Aynı zamanda Susan Hanım’ın oğlu Alex Burchard ve vakfın ilk lehtarlarından Ayşe Selçok da vakıfın çalışanları arasında. Vakıf Yüksel Inc’in kazançları ile finanse ediliyor.

Vakıf kar amacı gütmeyen 501 (c) (3) sınıflandırılmış bir kuruluş olduğundan, Vakfa yapılan bağışlar vergi amaçlı kullanıma uygundur.

Vakfın PERPA Ticaret Merkezi’nde (B Blok 2. kat, No. 58) depo, eğitim, toplantı ve düzenli ofis alanı olarak kullandığı bir ofisi bulunmaktadır.

Alex Burchard
Susan Burchard
Ayşe Selçok Kaya
Gary Burchard


Vizyon

Fikret Yüksel Vakfı’nın temel odağı Türk öğrencilerinin FIRST® Robotics Competition’a (http://www.firstinspires.org/robotics/frc) katılmalarını sağlayarak aldıkları eğitimi geliştirmek. FIRST sloganında olduğu gibi “More Than Robots” (Robotlardan daha fazlası) bizim için de Misyon ve vizyonumuza uyumlu olduğuna inanıyoruz.

Vakıf şimdiye kadar birçok takımın FIRST turnuvalarına katılmasına destek oldu.

Misyon

Misyonumuz , First Robotic Competition yarışmasını Türkiye’de mümkün olduğunca çok öğrenciye yaymaktır.

Öğrencilerin yarışmaya katılabilmeleri için takımlarla birlikte çalışarak bu eğitimi yaymayı planlıyoruz. Böylece eğitimde rekabet için gerekli becerilerden bazılarını öğrenmelerini sağlıyoruz. 21. yüzyıl ve sonrası Türk gençliği için hem yardım ediyoruz hem de hazırlanıyoruz.

Vakıf 100’ün üzerinde takımın FIRST. katılımına yardım etimiştir.